Kennis, houding en gedrag van het Nederlands publiek met betrekking tot de energietransitie

Het ministerie van Economische Zaken had Motivaction weer een 1- meting laten uitvoeren onder de burgers van Nederland. Hoe kijkt men naar duurzame energie? Wat weet men hierover? En hoe wil men zelf wat doen om Nederland een beetje beter te maken. Interessant voer om te bepalen hoe je de omgeving benadert wanneer je in hun leefomgeving werkzaamheden hiervoor moet uitvoeren.

Monitor Energie_bijlage 2