Captandum werkt voor het duurzaamste warmtenet van Nederland 2019!

Op woensdag 13 november 2019 heeft bureau CRG het Warmtenet Enschede uitgeroepen tot het meest duurzame warmtenet van Nederland. Het warmtenet Enschede waarin Ennatuurlijk en Twence huishoudens en bedrijven in Enschede voorzien van duurzame warmte heeft een EOR van 600 procent. De duurzaamheid van een warmtenet wordt uitgedrukt in het EOR (Equivalent OpwekkingsRendement). Deze factor […]

De projecten van Captandum: project De Kop Enschede

Het gebied De Kop in Enschede is in ontwikkeling. Vier nieuwe gebouwen steken straks boven Enschede uit. Maar voordat er met de bouw wordt gestart is het zaak om een rotonde om te zetten in een kruising, een verlenging te maken van een inrit naar de HJ van Heekgarage, een warmtenet aan te leggen en alle kabels en leidingen […]

Kennis, houding en gedrag van het Nederlands publiek met betrekking tot de energietransitie

Het ministerie van Economische Zaken had Motivaction weer een 1- meting laten uitvoeren onder de burgers van Nederland. Hoe kijkt men naar duurzame energie? Wat weet men hierover? En hoe wil men zelf wat doen om Nederland een beetje beter te maken. Interessant voer om te bepalen hoe je de omgeving benadert wanneer je in […]